עדי ספיר

adi.sapir@edu.haifa.ac.il

עדי ספיר היא מרצה בכירה בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. היא בעלת דוקטורט בהתנהגות ארגונית מאוניברסיטת תל אביב, והשתלמה בלימודי פוסט-דוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת קיימברידג'. תחומי המחקר שלה הם סוציולוגיה של החינוך, ובמיוחד של ההשכלה הגבוהה, סוציולוגיה ארגונית וסוציולוגיה היסטורית. בשנים האחרונות מחקריה מתמקדים בנושא של הגדלת הנגישות והרחבת ההשתתפות של קבוצות מהפריפריה החברתית-כלכלית בהשכלה הגבוהה.

אתר אישי