אפרת שדמי

eshadmi@univ.haifa.ac.il

פרופ' אפרת שדמי היא חברת סגל בחוג לסיעוד בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. הדוקטורט שלה הוא מהמחלקה לתכנון מדיניות בריאות בביה"ס לבריאות הציבור של אוניברסיטת ג'והנס הופקינס, ארה"ב. מחקריה מתמקדים בגישות שונות להבנת ההתפלגות וההתנהגות של תופעת ריבוי התחלואה בין קבוצות אוכלוסיה שונות, הערכת התערבויות לשיפור האינטגרציה של הטיפול בחולים עם ריבוי תחלואה ובמתן טיפול שוויוני המתחשב במאפיינים החברתיים-כלכליים של אוכלוסיות שונות, ותוצאותיו. פרופ' שדמי משמשת גם כעורכת ראשית שותפה בכתב העת International Journal for Equity in Health  והיא יועצת מדיניות וחוקרת בכירה במחלקה לתכנון מדיניות בריאות בהנהלת שירותי בריאות כללית.