אסף לבנון

alevanon@univ.haifa.ac.il

אני מרצה בכיר בחוג לסוציולוגיה וראש המרכז הבינתחומי לחקר עוני והדרה חברתית באוניברסיטת חיפה. תחומי המחקר שלי מחברים בין שני תחומים מרכזיים אך נפרדים בספרות הסוציולוגית. ראשית, אני חוקר ריבוד ואי שוויון, המתמחה במחקר השוואתי של עוני ואי שוויון מגדרי ואתני. שנית, אני חוקר של מהלך החיים, המתמקד במחקר ארוך טווח של הקשר ההדדי בין משפחה לעבודה. השאלה המרכזית שמנחה את המחקר בו אני עוסק ומחברת בין שני תחומים אלו היא כיצד מוסדות חברתיים משפיעים על רווחת הפרט במהלך החיים.

אתר אישי