אסא מרון

asamaron@soc.haifa.ac.il

אסא מרון הוא חבר בסגל האקדמי הבכיר של החוג לסוציולוגיה באוניבריסיטת חיפה. תחום המחקר המרכזי שלו הוא שינויים במדינת הרווחה בהקשר של קפיטליזם ניאוליברלי. בעוד מדינת הרווחה התפתחה כמערך מוסדות הפועלים אל מול כוחות השוק במטרה למתן את תהליך ההסחרה בקפיטליזם, עבודתו שואבת מושגים מסוציולוגיה פוליטית וכלכלית כדי לבחון כיצד מוסדות של מדינת הרווחה הולכים ומאמצים רעיונות, לוגיקות ושחקנים שמקורם בשוק. המחקר שלו בוחן את הפוליטיקה והתוצאות של שינוים אלה עבור יחסי מדינה-חברה עכשוויים תוך שימת דגש על הקשר בין רעיונות ועוצמה. פרויקט המחקר הנוכחי שלו בוחן את הגבולות לתהליך הפיננסליזציה של המדינה באמצעות המקרה של "אגרות חוב של אימפקט חברתי": מודל פיננסי חדש שנועד לצמצם בעיות חברתיות והוצאה ציבורית בשיתוף משקיעים פרטיים. זהו מחקר בינלאומי אשר משווה את את האופן שבו ארגונים מדינתיים התנסו במודלים הללו בארה"ב, ישראל, קנדה ופינלנד.

אתר אישי