אורי דוידוב

davidov@stat.haifa.ac.il

אני פרופסור לסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה.

אחד מתחומי המחקר שלי הוא בניתוח וחקירה שלי סדרים סטוכסטיים נתוני סדר. שיטות אלו קשורות באופן הדוק למדידיה וכימות של אי שיוון כלכלי ואחר.

אתר אישי