מאיר יעיש

 myaish@univ.haifa.ac.il

יעיש הוא פרופסור מן המניין בחוג לסוציולוגיה שבאוניברסיטת חיפה.

מחקריו כוללים ריבוד ואי שוויון, ניידות חברתית, שוק העבודה  וסוציולוגיה של החינוך.