טלי קריסטל

 kristal@soc.haifa.ac.il 

קריסטל היא פרופסור מן המניין בחוג לסוציולוגיה שבאוניברסיטת חיפה.

מחקריה מתמקדים באי שוויון כלכלי, אשר מבוסס על מאפיינים מוסדיים ומבניים של שווקי עבודה.