דניאל גוטוויין

dgutwein@univ.haifa.ac.il

גוטוויין הוא פרופסור אמריטוס בחוג לתולדות ישראל שבאוניברסיטת חיפה.

מחקריו עוסקים בהיבטים שונים של תנועת הפועלים היהודית לאורך השנים, בהתמקדות בהיבטים כלכליים חברתיים על שינויים אלה.