חדר מחקר של הלמ"ס ושירותי מחקר במוקד 

 האוניברסיטה הקצתה תקן מנהלי למנהל/טכנאי מעבדת הנתונים ואחראי חדר המחקר. לתפקיד מונה מר יבגני סבורוב, שלו נסיון רב בעבודה עם נתוני חדר מחקר, והוא
יהיה זמין לכלל חוקרי האוניברסיטה באופן מיידי.

שירותי המחקר שהמוקד יספק כרוכים בעלויות לחוקרים (פירוט בהמשך). כדי לעודד את חוקרי האוניברסיטה לעשות שימוש בתשתיות המחקר של המוקד (נתוני חדר המחקר בפרט ועיבוד וניהול נתונים בכלל), תסבסד רשות המחקר לכל חוקר בכל שנה את עלות 12 שעות העבודה הראשונות של שירותי עיבוד הנתונים של המוקד (עד תקרת הוצאה שנתית, גבוהה יחסית).

מוקד חיפה לפוליטיקה של האי שוויון מזמין אפוא את כל חוקרי האוניברסיטה לעשות שימוש בתשתית המחקר הקיימת ובמשאבי המוקד, הכוללים בשלב זה:

1.    תמיכה וליווי של חוקרים בהגשת בקשה לשימוש בנתוני למ"ס בכלל, ונתוני חדר מחקר בפרט.

2.    שירותי ניהול ועיבוד נתוני למ"ס או סקרים אחרים (עד להקמת חדר המחקר באוניברסיטה, המוקד יעניק שירותי ניהול ועיבוד נתונים בחדר המחקר של הלמ"ס בעיר התחתית או ממשרד המוקד עצמו באמצעות מערכת גישה מרחוק שברשות הלמ"ס).

 

אנו שוקדים על פיתוח מעבדת הנתונים, כך שבעתיד הלא רחוק תכלול מגוון רחב יותר של שרותים לחוקרים (דיגיטיזציה של מסמכים; נתונים מאפליקציות, וכדו').


לקבלת שירותי ניהול ועיבוד נתונים מהממוקד יש להגיש בקשה המכילה מספר שאלות על גבי טופס ייעודי לינק לבקשה לשירותי מחקר. השאלות בטופס משקפות את הקריטריונים שעל פיהם תמיין ועדה ייעודית של המוקד, בראשות פרופ' בני בנטל, את הבקשות לשלוש רמות של סדרי עדיפות. סדרי העדיפות הללו ישמשו להקצאת משאבי המוקד ולקביעת סדרי העבודה של מנהל/טכנאי המעבדה. הוועדה תכונס על בסיס שוטף, ולא פחות מפעם בחודש.

עלות השירות (ניהול ועיבוד נתונים):

החל מחודש מרץ 2023 תעמוד העלות השעתית על סך של 150 ש"ח.

(העלות כוללת שכר, הפרשות סוציאליות ותקורה בגובה 25% הנגבית מהמוקד).

כולנו תקווה שכלל קהילת החוקרים והחוקרות של האוניברסיטה יפיקו את המיטב משירותי המוקד, וזאת במטרה להעלות את היקף ואיכות המחקר בכלל, ואת אלו של חקר האי-שוויון בפרט.

בכל שאלה ובקשה להבהרות, אתם מוזמנים לפנות אלינו למייל של המוקד (inequality@univ.haifa.ac.il).