אירועים עתידיים

 עדכונים בהמשך!

 

אירועים שהיו

מפגש חוקרים עם נתוני למ"ס - האירוע התקיים ב-3.3.24

חנוכת בית של מוקד חיפה לפוליטיקה של אי השוויון- האירוע התקיים ב-21.9.22